Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Đô thị TP.HCM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 8 Bis Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3 - TP.HCM
Điện thoại (08)38230800
Fax (08)38230688
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)