Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Phong thổ huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02313896470
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)