Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TT Tư Vấn và kiểm định
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 3 Cách Mạng Tháng 8 - Phường 3 - Bến Tre
Điện thoại 0753812669
Fax 0753812669
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)