Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 25/10 đường Hồ Tùng Mậu - Phường 3 - thành phố Đà Lạt
Điện thoại (063)3533440
Fax (063)3533440
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)