Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ tổ 3 thị trấn Cẩm Thủy - huyện Cẩm Thủy - tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0373876002
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)