Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 106 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Điện thoại 03203835897
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)