Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông Quảng Ngãi
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 80 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (055)3822677
Fax (055)3822943
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)