Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 225 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương
Điện thoại 03203890205
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)