Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀM RỒNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 170 Đường Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
Điện thoại 0912001168; 0913587624
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)