Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Hệ thống kè khắc phục sạt lở bờ sông huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại (079)3876224
Fax (079)3877154
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)