Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 49 Đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại 0438773539
Fax 0436557814
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)