Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Đoan, Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng
Điện thoại 02253775161
Fax 02253775162
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)