Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa Đức Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 54 Phố Trường Lâm- Phường Đức Giang- quận Long Biên- Hà Nội
Điện thoại 0438772075
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)