Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ĐTXD công trình cải tạo,nâng cấp hạ tầng du lịch xã Cư Yên,huyện Lương Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA ĐTXD công trình cải tạo,nâng cấp hạ tầng du lịch xã Cư Yên,huyện Lương Sơn,tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183825621
Fax 02183825621
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)