Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tòa nhà VEAM, 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0437100596
Fax 0437100597
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)