Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông TP.HCM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 230 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, TP.HCM
Điện thoại (08)38200299;(08)38202438
Fax (08)38224655
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)