Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Kim Chung
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn Bầu - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại 0438810034
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)