Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND thị xã Bắc Kan
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA ĐTXD thị xã Bắc Cạn,tổ 8A,phường Đức Xuân,thị xã Bắc Kan.tỉnh Bắc Kan
Điện thoại 02813879426
Fax 02183870374
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)