Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình Hoành Bồ Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, Quảng NInh
Điện thoại 0333858122
Fax 0333858122
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)