Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 15, đường Võ Trần Chí, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0822536688
Fax 0822538899
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)