Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH
Phân loại trực thuộc Tập đoàn/ TCT
Địa chỉ 195 Hữu Nghị - Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới
Điện thoại 02322241283
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)