Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty ABC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Nguyễn Văn Cừ - P Hồng Hà - TP Hạ Long
Điện thoại (033)2210226
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)