Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 233 Trần Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại (033)3939281
Fax (033)3723122
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)