Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 69 Phan Ngọc Hiển, phường 6, TP Cà Mau
Điện thoại 07803833025
Fax 07803821014
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)