Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tân Thành
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0985033745
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)