Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình thành phố Hạ Long
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 43 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333825340
Fax 0333825340
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)