Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đoàn Thị DuyênDTQN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 219 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long Quảng Ninh
Điện thoại 0983964168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)