Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên huế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Nguyễn Văn Linh, Khu Quy hoạch Hương Sơ, Thành Phố Huế
Điện thoại 02343598686
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)