Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Băc Kạn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 428, đường Nguyễn Văn Tố, phường Phùng Chí Kên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 0911012357
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)