Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính kế hoạch Đầm Hà Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333880019
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)