Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Quỳnh Thanh,huyện Quỳnh Lưu Nghệ An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ UBND xã Quỳnh Thanh,huyện Quỳnh Lưu Nghệ An
Điện thoại 0383646736
Fax 0383646736
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)