Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình Hải Hà tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 106 phố Trần Khánh Dư thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333700668
Fax 0333879479
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)