Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ban quản lý dự án công trình huyện Yên Hưng, Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 29, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, QN
Điện thoại (0333) 875593
Fax (0333) 875593
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)