Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Quảng Ninh.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Km3 - Phường Hồng Hải - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333832065
Fax 0333832065
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)