Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân phường Vân Giang
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0963873905
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)