Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án công trình giao thông Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333834413
Fax 0333836362
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)