Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Y tế Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Bach Đằng TP Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại 0333621613
Fax 0333621631
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)