Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xóm Mỏ Sắt xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0847220888
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)