Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 125 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 38293147
Fax (08) 38233127
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)