Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Gia Nghĩa, Đăk Nông
Điện thoại 05016260823
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)