Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an thành phố Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 9A Trần Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại (069)3672412
Fax (069)3672454
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)