Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Điện Lực miền N
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 72 Hai Bà Trưng Q.1 HCM
Điện thoại 0822200347
Fax 0822200349
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)