Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SƯ ĐOÀN 367
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ Số 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0986937402
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)