Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng, Bộ Công Thương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 22202222
Fax 22202525
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)