Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường ĐT 741, Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 06513777971
Fax 06513777758
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)