Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CTCP Sonadezi Long Thành
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ KCN Long Thành - Tam An - Long Thành - Đồng Nai
Điện thoại 06135682374
Fax 06135682374
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)