Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 155B TRẦN QUỐC THẢO PHƯỜNG 9 QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại 39317381
Fax 39312712
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)