Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 1 - 3 NGUYỄN VĂN BÌNH, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM
Điện thoại 0838224600
Fax 0838291469
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)