Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại (033)3874255
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)