Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban điều hành Dự án thủy điện Huội Quảng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Xã Chiềng Lao - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La
Điện thoại 0992722020
Fax 0992722019
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)